ტელ.: (995 32) 2 26 1
ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის ცხელი ხაზი (ა/ო)

 ტელ.: (995 32) 2 100
ტრეფიგინგის მსხვერპლთა საკონსულტაციო ცხელი ხაზი

 ტელ.: (995 32) 116 00
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა საკონსულტაციო ცხელი ხაზი

 ტელ.: (995 32) 2 10 2
უფასო იურიდიული კონსულტაცია