Women can,
Women act,
Women change!
WIC NEWS
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში საჭიროებათა კვლევა ჩატარდა 
2023-07-28 12:53:11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მიერ საჭიროებების კვლევის ჩატარების მნიშვნელოვანი ინიციატივის განსახილველად, ხელვაჩაურის მერიის განათლებისა და კულტურის განყოფილების ხელმძღვანელს ქეთევან დევაძეს გავესაუბრეთ.

კვლევის განხორციელების იდეა, ახალი პროგრამებისა და ინიციატივების დაგეგმვისას, ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნების გათვალისწინების აუცილებლობიდან წარმოიშვა. უნდა აღინიშნოს, რომ ადამიანური და ფინანსური რესურსების სიმცირის გამო, ასეთი კვლევის ჩატარება შეიძლება იყოს რთული. მიუხედავად ამისა, ხელვაჩაურის ქალთა ოთახმა, (მენეჯერები მაგდანა მალაყმაძე და მარიამ ჩხიკვაძე) - მერიის განათლებისა და კულტურის სამსახურთან თანამშრომლობით, გამოხატა ინტერესი მოსახლეობის საჭიროებების გამოსავლენად, გენდერულ ჭრილში.

კვლევის განსახორციელებლად, მუნიციპალიტეტმა, ქალთა საინფორმაციო ცენტრთან გადაწყვიტა თანამშრომლობა, ორგანიზაციასთან,  რომელსაც უკვე დიდი გამოცდილება აქვს ამ მიმართულებით.

ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა, საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ჩაატარა კვლევა, რამაც თანამშრომლობის  უფრო მეტი ინტერესი გააჩინა. ქსც - არის ორგანიზაცია, რომელსაც არაერთი საინტერესო პროგრამა და პროექტი აქვს განხორციელებული. ამასთან, ემსახურება ქალებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებას.“ - ამბობს ქეთევანი.

კვლევის ღირებულებას რაც შეეხება,  რესპონდენტის თქმით, იდენტიფიცირებული მონაცემები პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადებას შეუწყობს ხელს, რაც თავის მხრივ, უზრუნველყოფს მომავალი ინიციატივების შესაბამისობას საზოგადოების რეალურ საჭიროებებთან. კვლევის შედეგად მიღებული ინფორმაციის გამოყენება, მუნიციპალიტეტს საშუალებას მისცემს უფრო ეფექტურად დაგეგმოს ბიუჯეტი და რაციონალურად გაანაწილოს რესურსები.

ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის დაგეგმარება, უპირველეს ყოვლისა, მოსახლეობის საჭიროებებს ეფუძნება და რაციონალურად ნაწილდება. კვლევის პროცესში გამოვლენილი საკითხები და სტატისტიკური მონაცემები კი უფრო   ნათელს ხდის იმ ფაქტს, რომ ნებისმიერი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი  საჭიროებების მიხედვით უნდა დაიგეგმოს და არა სუბიექტური გადაწყვეტილებების საფუძველზე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტს, ინფორმაცია სოფლების მიხედვით აქვს იდენტიფიცირებული, საჭიროებების შესაბამისად. ეს კი, დამერწმუნებით, ძალიან მნიშვნელოვანია. „ - აცხადებს ქეთევანი.

ხელვაჩაურის მერიის განათლებისა და კულტურის განყოფილების სამსახურის ხელძღვანელი ამბობს, რომ მერიის წარმომადგენლები აქტიურად მონაწილეობდნენ საველე სამუშაოებში. აღნიშნავს, რომ მთავარი გამოწვევები დროის ფაქტორი და პერსონალის მომზადება იყო, თუმცა შრომა დაფასდა, რადგან მათ ღირებული ინფორმაცია მოიპოვეს.

კვლევის პროცესი იყო საკმაოდ რთული, დროის განსაზღვრული პერიოდის გამო. თუმცა ამ სამუშაოს ჩატარება იყო აუცილებელი. ამგვარად, მერის წარმომადგენელს ჰქონდა საშუალება, უფრო დეტალურად გასცნობოდა თითოეული ოჯახის საჭიროებებს.

გამოწვევა გვქონდა პერსონალის ტექნიკური მომზადების კუთხითაც.  ადგილზე,  სოფლად მცხოვრები თითოეული ოჯახის მონაცემების ანკეტირება ხელით ხდებოდა, რაც ასევე შრომატევადია. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან, კვლევას დადებითი გამოხმაურება მოჰყვა, რადგანაც ის არაპარტიულ ხასიათს ატარებდა.“- გვიყვება ქეთევან დევაძე და ამატებს, რომ სასურველია, მუნიციპალიტეტი, ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებების კვლევას პერიოდულად ახორციელებდეს.

We take great pride in announcing that WIC from Georgia has been bestowed with the esteemed CAREC PROGRAM Gender Award—CAREC GENDER CHAMPIONS 2023. Certainly, it is noteworthy that women's organizations from various countries around the world were nominated for this prestigious award

On July 26, 2019, representatives of the Women's Information Center organized a focus group in Kobuleti Municipality that included local leaders and women entrepreneurs who use / do not use the Women's Room Service.The purpose of the focus group was to evaluate the use of women's room services in the municipality for effective planning of further work.

Right Banner