დასრულებული პროექტები

პროექტი „ თემთა მობილიზაცია ქალთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის პრევენციისა და აღმოფხვრისათვის" განხორციელდა პანკისის ხეობაში,ზოგიერთი ღონისძიება ჩატარდა თბილისში.

გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციონალური მექანიზმები დამტკიცდა; გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა ჩამოყალიბდა და მიღებული იქნა საკრებულოს მიერ, სამ მუნიციპალიტეტში.

სასწავლო ვიზიტი გერმანიაში- „გენდერული თანასწორობის საკითხები ადგილობრივ სამთავრობო დონეზე“ GIZ-ის მხარდაჭერით იყო ორგანიზებული.დელეგაციის წამყვანი იყო ქალთა საინფორმაციო ცენტრი.ვიზიტის მიზანი იყო გენდერული მეინსტრიმული პროცესის , იმ საშუალებებისა და მექანიზმების გაცნობა, რომლებიც გამოიყენება ადგილობრივი და ეროვნული მთავრობის მიერ გერმანიაში გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის გაუმჯობესების მხარდასაჭერად.

თბილისის საკრებულოსთან, მერიასთან და თბილისის რეგიონალური გამგეობის წარმომადგენლებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, რამდენიმე მიზანი იქნა მიღწეული.გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციონალური მექანიზმები დაფუძნდა თბილისის მუნიციპალიტეტში-გენდერული თანასწორობის საბჭო ჩამოყალიბდა საკრებულოს განკარგულებით.

იმისათვის რომ საზოგადოებას მიეწოდოს ინფორმაცია, განსაკუთრებით ქალებს და ახალგაზრდებს და ამაღლდეს ცნობიერება ქალთა უფლებებში და გენდერული თანასწორობის საკითხებში – ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით ჩაატარა ტრენინგი ქალთა უფლებების და ოჯახური ძალადობის შესახებ, 15 სათემო ცენტრში.

მცირე მაშტაბის კამპანია ცნობიერების ამაღლებისთვის ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახური ძალადობის საკითხებზე გურიაში, ფუნქციური სათაურით: ქალთა გაძლიერება ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობის გზით განხორციელდა ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ UN Women–ის მხარდაჭერით. პროექტის აქტივობები ჩატარდა გურიის სამივე მუნიციპალიტეტში.

  1 2 3 4  

გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16-დღიანი კამპანიის ფარგლებში, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის (WIC), ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიისა და გენდერული თანასწორობის საბჭოს ერთობლივი ინიციატივით, ხაშურში სამუშაო შეხვედრა ჩატარდა.

ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით, გაფართოებული შეხვედრა - „ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობისა და გენდერული სტერეოტიპების შესახებ კვლევების პრეზენტაცია /კარგი პრაქტიკების გაზიარება“- გაიმართა

Right Banner