ქალებს შეუძლიათ,
ქალები მოქმედებენ,
ქალები ცვლიან!
ვიდეო გალერეა

მუნიციპალიტეტში საკრებულოში ქალთა რაოდენობასთან დაკავშირებული დამოკიდებულებები 

მუნიციპალიტეტისათვის ქალი და კაცი მერი თანაბრად
მისაღებია

ვიდეო მამზადებულია გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის "ქალები და ახალგაზრდები ქალების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების  დღის წესრიგის ადგილობრივ დონეზე განხორციელებისთვის" ფარგლებში პარტნიორი ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ.

გენდერული თანასწორობის ინტეგრირება და გაძლიერება ადგილობრივ დონეზე საქართველოში, 2020-2022 წლებში მიღებული კარგი პრაქტიკა და გაკვეთილები
- ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალურ მუზეუმში, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით,  პროექტის “შერჩეულ მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის მეინსტრიმინგი და ხელშეწყობა“ შემაჯამებელი შეხვედრა გაიმართა. 

  1 2 3  

გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16-დღიანი კამპანიის ფარგლებში, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის (WIC), ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიისა და გენდერული თანასწორობის საბჭოს ერთობლივი ინიციატივით, ხაშურში სამუშაო შეხვედრა ჩატარდა.

ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით, გაფართოებული შეხვედრა - „ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობისა და გენდერული სტერეოტიპების შესახებ კვლევების პრეზენტაცია /კარგი პრაქტიკების გაზიარება“- გაიმართა

Right Banner